Avaxnet
تک بیت های زیبا - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forum-39.html)
+---- انجمن: اشعار شاعران (/forum-199.html)
+---- موضوع: تک بیت های زیبا (/thread-111021.html)

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:30

این تاپیک شباهت زیادی با تاپیک مشاعره پیدا میکنه. اما لزوما نیاز نیست فرد منتظر باشه تا کسی بیاد جوابش رو بده و بعد دوباره شعر بذاره و اینکه هر شعری که به ذهنش میومد رو باید صبر میکرد تا در مشاعره کاربرد پیدا کنه.
تک بیت های زیبایی که به ذهنتون میاد رو بذارید تا همه لذت ببریم1

همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف
به امید آنکه روزی به شکار خواهی آمدRE: تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:32

وای چه خسته می کند تنگی این قفس مرا
پیر شدم نکرد از این رنج و شکنجه بس مرا

آب و هوای خاکیان نیست به عشق سازگار
آتش آه گو بسوز آنچه به دل هوس مراRE: تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:33

شبیخون خورده را میمانم و میدانم این را هم
که میگیرد زمن جادوی تو چون عقل دین را هم
تو خواهی آمد و خواهی گرفت از من به آسانی
دلم را گر حصار خود کنم دیوار چین را همRE: تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:34

ورود عشق از درهاي نا ممكن تماشاييست
بيا پلكي برايت باز كردم اشك مطرودم ...


RE: تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:34

آمدي با تاب گيسو تا كه بيتابم كني؟
زلف يكسو زدي تا غرق مهتابم كني؟
آتش از برق نگاهت ريختي بر جان من
خواستي تا در ميان شعله ها آبم كني؟RE: تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:36

از تو بگذشتم و بگذاشتمت با دگران
رفتم از کوي تو، ليکن عقب سر نگران
ما گذشتيم و گذشت آنچه تو با ما کردي
تو بمان و دگران ، واي به حال دگران
...


RE: تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:37

قلب من در شهر چشمان شما جا مانده است
قدر يك شب هم شده از او پرستاري كنيدRE: تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:38

از خود مران مرا که قسم می خورم هنوز
جز با دو چشم مست تو عهدی نبسته امRE: تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:40

مرا ز روز قیامت غمی که هست این است
که روی مردم دنیا دوباره باید دید .......RE: تک بیت های زیبا - helia - Thursday 05 July 2012 22:41

هیچ میدانی چرا جان را نثارت می کنم؟
تا یقین گردد تو را می خواهم از جان بیشتر