Avaxnet
تک بیت های زیبا - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forum-39.html)
+---- انجمن: اشعار شاعران (/forum-199.html)
+---- موضوع: تک بیت های زیبا (/thread-111021.html)

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


RE: تک بیت های زیبا - helia - Monday 16 July 2012 16:50

زتو دیده چون بدوزم که تویی چراغ دیده
زتو کی کناره گیرم که تو درمیان جانیRE: تک بیت های زیبا - helia - Wednesday 05 December 2012 21:03

پیش این سنگدلان قدر دل و سنگ یکی است
قیل و قال زغن و بانگ شباهنگ یکی استRE: تک بیت های زیبا - helia - Wednesday 05 December 2012 21:06

دوباره آتش غم در دلم زبانه گرفت
دوباره زخم دلم طعم تازيانه گرفت
دوباره در سر من طرح عقل مبهم شد
دوباره بيد مجنون روى شعر من خم شدRE: تک بیت های زیبا - helia - Wednesday 05 December 2012 21:13

زیبا ترین تغزل بارانی منی
می بالد عاشقانه غزل در بهار توRE: تک بیت های زیبا - helia - Wednesday 05 December 2012 21:15

بغض تو تمام کوچه را گریانده ست
از شعر تو هر پرنده بیتی خوانده ست
بگذار بدانند که در شهر هنوز

یک شاخه گل سرخ ، دهاتی مانده ست


RE: تک بیت های زیبا - helia - Wednesday 05 December 2012 21:16

می خورکه رندوحافظو مفتی و محتسب
گر نیک بنگری همه تزویر می کنندRE: تک بیت های زیبا - alighify07 - Sunday 29 December 2013 20:23

تـــا توانی رفع غم از خـــــاطـــری غمنــــاک کـن

در جهـان گریاندن آسان است، اشکـی پاک کنRE: تک بیت های زیبا - alighify07 - Thursday 02 January 2014 01:38

یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بی‌دل بدیم


پرده برانداختی کار به اتمام رفتRE: تک بیت های زیبا - alighify07 - Thursday 02 January 2014 23:43

در کجا رسم بر این است که عاشق نشوی؟
باغبان باشی و دلتنگ شقایق نشوی؟RE: تک بیت های زیبا - alighify07 - Friday 03 January 2014 09:47

خنده بر لب می زنم تا کس نداند راز من

ور نه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت (وبلاگ غزل بانو)