Avaxnet
تک بیت های زیبا - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forum-39.html)
+---- انجمن: اشعار شاعران (/forum-199.html)
+---- موضوع: تک بیت های زیبا (/thread-111021.html)

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


RE: تک بیت های زیبا - reeraa - Thursday 04 December 2014 21:01


تو آنقدر شبیه به سنگی که مدتی ست

از فکر دیدن تو ترک می خورد سرم


RE: تک بیت های زیبا - رها - Friday 02 January 2015 17:25

تو همان جرعه آبی که نشد وقت سحر

بزنم لب به تو و زود اذان را گفتند

"محمد شیخی"RE: تک بیت های زیبا - رها - Friday 02 January 2015 17:34

آخر چه کند با دل من علم پزشکی

وقتی که به دیدار تو بسته ضربانم

"بهروز یاسمی"RE: تک بیت های زیبا - رها - Friday 02 January 2015 17:39

آن لب که چو جان ماست دور از لب ماست

ای کاش که جان ما به لب می آمد

"رهی معیری"RE: تک بیت های زیبا - رها - Friday 02 January 2015 17:42

آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟

عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ...

"شفایی اصفهانی"RE: تک بیت های زیبا - رها - Thursday 15 January 2015 21:11

با هر نگاهت میکشی یک شهر را بانو

چشم تو با چنگیز قطعا نسبتی داردRE: تک بیت های زیبا - رها - Thursday 15 January 2015 21:13

بر سر برهان نظم افتاده در شهر اختلاف

دکمه هایت را عزیزم نا مرتب بسته ای!RE: تک بیت های زیبا - رها - Thursday 15 January 2015 21:15

تنها به یک دلیل خودم را نمی کشم

اما همان دلیل خودش می کشد مرا...RE: تک بیت های زیبا - sina7cr7 - Sunday 01 February 2015 03:20

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
با دوستان مروت ، با دشمنان مدارا


RE: تک بیت های زیبا - sina7cr7 - Sunday 01 February 2015 03:25

++++این دو دوتا شعر بعدی که میگم تک بیتی نیست،دوبیتیه ; ولی خیلی قشنگه حیفه که نگم
در زمانی که زمان یاد ندارد چه زمان
و مکانی که مکان یاد ندارد چه مکان
دل من در پی یک واژه ی بی خاتمه بود
اولین واژه که آمد به نظر فاطمه (س) بود