Avaxnet
تک بیت های زیبا - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forum-39.html)
+---- انجمن: اشعار شاعران (/forum-199.html)
+---- موضوع: تک بیت های زیبا (/thread-111021.html)

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:09

از رشک آنکه زد به رخش لاف همسری

گل را ز شاخسار شکستیم و سوختیم

(شهید بلخی)

برچسب ها : اشعار شاعران , تک بیتی ها , تک بیت های ناب , شعر معاصر , تک بیت غزل , شاعران نامی ایران , اشعار عاشقانه پارسی , تک بیتی ها , اشعار تک بیتی


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:20

بس حلقه زدم بر در و حرفی نشیندم

من هیچکسم یا که درین خانه کسی نیست؟


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:21

دیروز پریشانی خود را به تو گفتم

امروز پریشان تر از آنم که توان گفت

“علایی آشتیانی”


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:21

خواجه در بند نقش ایوان است

خانه از پای بست ویران است

سعدی


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:21

برو به هر چه تو داری بخور دريغ مخور
که بی‌دريغ زند روزگار تيغ هلاک
حافظ


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:21

پیش پا را نتواند ز سیه روزی دید

در کف هرکه چراغی ز هنر یافته ام

(کلیم کاشانی)


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:21

پیش از تو آفرید قضا روزی ترا

تا چرخ فکر دانه نکرد آسیا نساخت

(فارغ اصفهانی)


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:21

شتر به شعر عرب، به حالت است و طرب

گر ذوق نیست ترا، کژطبع جانوری

( سعدی )


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:22

عشق و سودا و هوس در سر بماند

صبر و آرام و قرار از دست رفت

( سعدی )


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:22

وجود تو معمایی ست حافظ

که تحقیقش فسون است و فسانه

حافظ