Avaxnet
تک بیت های زیبا - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forum-39.html)
+---- انجمن: اشعار شاعران (/forum-199.html)
+---- موضوع: تک بیت های زیبا (/thread-111021.html)

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:22

بهشت و دوزخ ات با توست در پوست

چرا بیرون ز خود می جویی ای دوست ؟

(پوریای ولی)


برچسب ها : اشعار شاعران , تک بیتی ها , تک بیت های ناب , شعر معاصر , تک بیت غزل , شاعران نامی ایران , اشعار عاشقانه پارسی , تک بیتی ها , اشعار تک بیتی


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:47

پیش آن غارتگر جان دل ندارد قیمتی

راهزن کی قدر داند گوهر دزدیده را !

(امید تهرانی)


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:47

اگر هوشمندی به معنی گرای

که معنی بماند ز صورت به جای

( سعدی )


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:48

پاکان ستم ز جور فلک بیشتر کشند

گندم چو پاک گشت خورد زخم آسیا

(صائب)


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:48

ساقی بده آن کوزه یاقوت روان را

یاقوت چه باشد؟ بده آن قوت روان را

( سعدی )


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:48

پشیمان ز گفتار دیدم بسی

پشیمان نگشت از خموشی کسی

(اسدی طوسی)


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:49

ای قدم ننهاده هرگز از دل تنگم برون

حیرتی دارم که چون در هر دلی جاکرده ای !

(قیدی شیرازی)


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:49

چشم چپ خویشتن برآرم
تا چشم نبیندت بجز راست

سعدی


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:49

هیچ کس بی دامن تر نیست لیکن پیش خلق

باز می پوشند و ما بر آفتاب افکنده ایم


سعدی


RE: تک بیت های زیبا - moonlover - Saturday 02 March 2019 21:50

زحمت چه می کشی پی درمان ما طبیب

ما به نمی شویم و تو بد نام می شوی

(شریف قزوینی)