Avaxnet
مریم عزرا از ديدگاه مسيحيان - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: ادیان الهی و مذهب (/forum-56.html)
+--- انجمن: اقلیت های مذهبی (/forum-58.html)
+--- موضوع: مریم عزرا از ديدگاه مسيحيان (/thread-111451.html)مریم عزرا از ديدگاه مسيحيان - goriz - Thursday 12 July 2012 01:52

وضعیت حضرت مریم درنظر مسیحیان و در اناجیل و کتب عهد جدید بسیار مبهم است.
از یک طرف مسیحیان عموما حضرت مریم رامی ستایند و برای او زانو می زنند وبرای او نماز می خوانند واز او نیاز می خواهند و این کارها کمتر از عبادت خدا نیست یعنی مریم را تقریبا نوعی خدا می شمارند .
مجسمه های او را در کلیساها وخانه های خود نگه می دارند و در برابر او تعظیم یا سجده می کنند، معذلک او را رسما خدا نمی دانند گرچه در قدیم فرقه هایی بوده اند که او را خدا می دانستند (تاریخ کلیسای قدیم ص 258).
معلوم نیست چرا تعداد خدایان را به سه عدد منحصر کرده اند وحاضرنشده اند که مریم را هم به پانتئون pantheon)عقاید خود یعنی به مجموعه خدایان مورد اعتقاد خویش بیفزایند . در حقیقت به مریم از این لحاظ – طبق آئین خودشان – ظلم شده است زیرا که او خدائی زاییده است و زنی که خدا بزاید باید خود نیز خدا باشد. حال این سوال پیش می آید که اگر قرار بود خدا فرزند خود را برای پاک شدن انسان از گناه نخستین فدا کند پس چطور او را در رحم زنی گنهکار قرار می دهد تا متولد شود ؟ یا قبلا باید اورا پاک کرده باشد که اگر اینگونه شده می توانست به همین صورت بقیه انسان ها را هم پاک کند تا نیازی به قربانی فرزندش نباشد ، و اگر بگويند او با ساير زنان تفاوت داشته ميگوييم تفاوت او چه بوده و چه برتري نسبت به زنان هم عصر خود داشته كه براي اين كار انتخاب شده وديگراینکه مگر می شود یک نفر از یک گناه عالم گیر مصون مانده باشد؟ مگر مريم از يك پدر و مادر گنه كار به دنيا نيامده و مگر طبق اعتقاد مسيحيان فرزند؛ گناه والدين را به ارث نميبرد ؟ پس اگر مريم گنهكاربوده اين گناه بايد به فرزند او هم منتقل شده باشد در حاليكه مسيحيان معتقدند مسيح بي گناه بوده آخر بین مادر و فرزند باید سنخیتی باشد یعنی تجانس داشته باشند اگر فرزند، خدا و بي گناه بوده مادر هم باید خدا و بي گناه باشد واگر مادر ، بشر معمولی است باید فرزند او هم بشر معمولی باشد، این قاعده ی طبیعت است. بهتر بود مریم را هم به خدایان سه گانه اضافه می کردند تا به جای تثلیت (سه خدایی) تربیع (چهار خدایی) درست می شد که هر کدام یک گوشه ی مربع را بگیرند و استحکام بیشتری در کرسی خدا سازی ایجادکنند که لنگی نزد و نلغزد و کج نشود.


RE: مریم عزرا از ديدگاه مسيحيان - goriz - Thursday 12 July 2012 01:53

اما وضع مریم در اناجیل و کتب عهد جدید از این هم بدتر است .

او شوهر و نامزدی دارد به نام یوسف نجار ولی هنوز عروسی نکرده اند که مریم از روح القدس آبستن میشود. در قرآن سخن از شوهر مریم گفته نشده است و این با قداست مریم بهتر جور در می آید. اگردختری بدون شوهر می بود با تولد فرزند اهمیت بیشتری پیدا میکرد.
چون با داشتن شوهر حداقل مردم عادی شوهر او را پدر فرزند می شناختند و دیگر به این فکر نمی افتادند که مریم با کره چگونه آبستن شده و خدایی زاییده است. در انجیل متی باب اول می گوید یوسف نجار وقتی فهمید نامزدش حامله شده چون مرد عادل و صالحی بود خواست مخفیانه او را طلاق دهد اما فرشته خدا در ((خواب)) (نه در بیداری) بر او ظاهر شد و گفت درباره مریم فکر بد نکن زیرا که او روح القدس را حامله شده است و یوسف وقتی از خواب بیدار شد به سخنان فرشته را عمل کرد و تا عیسی به دنیا نیامد با مریم عروسی نکرد.
پس یوسف به خواب خود اعتماد کرده است و لابد به هیچکس بروز نداده است که زنش مریم فرزندی دارد که از او نیست بلکه از روح القدس است. هیچیک از اناجیل نمی گویند که از کجا فهمیدند که مریم با کره بود که عیسی را زایید. شوهرش که حرفی نزده پس چه کسی به انجیل نویسها این مطلب را خبر داده است ؟