Avaxnet
تحريف در مسيحيت - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: ادیان الهی و مذهب (/forum-56.html)
+--- انجمن: اقلیت های مذهبی (/forum-58.html)
+--- موضوع: تحريف در مسيحيت (/thread-111454.html)

صفحه ها: 1 2 3


تحريف در مسيحيت - goriz - Thursday 12 July 2012 01:58

تحریف آیین مسیح در گذر تاریخ
بررسی تحریف در آیین مسیحیت در گروی مطالعه ی تاریخ زندگانی حضرت مسیح و آشنایی با تاریخ کلیسا است.
در مورد تاریخ مسیحیت اولین سؤالی که به ذهن می رسد این است که آیا مجموعه ی مدون و معتبری از زندگانی حضرت مسیح وجود دارد؟ و یا اینکه تا چه حد می توان به سیره ی حضرت مسیح دست یافت؟
در پاسخ به این سؤال باید یادآور شویم تنها کتاب هایی که کلمات و سیره ی حضرت مسیح را به تصویر کشیده اند، کتاب هایی است که امروزه به عنوان انجیل شناخته می شوند. به جز انجیل ها، کتاب دیگری در مورد تاریخ زندگانی حضرت مسیح در دست نیست.
مسلمانان غالباً از انجیل به عنوان کتابی آسمانی که بر حضرت مسیح نازل شد یاد می کنند، اما مسیحیان وجود کتابی را که بر حضرت مسیح نازل شده باشد انکار می کنند. انجیل های کنونی کتاب هایی است که مسیحیان اولیه در مورد زندگانی مسیح به نگارش در آورده اند.
حال این سؤال پیش می آید که این کتاب ها تا چه حد معتبر است؟ نسخه های انجیل ها مربوط به چه زمانی است؟ و آیا براستی انجیل های کنونی نوشته ی نویسندگان یاد شده است یا خیر؟
در مورد اعتبار انجیل ها قبل از هر چیز باید یاد آور شویم که هرگز دلیل معتبری از سوی مسیحیان بر اعتبار انجیل ها ارائه نشده است. ادعای مسیحیان آن است که این انجیل ها زیر نظر روح القدس نگاشته شده و از خطا مصون مانده است. اما براستی دلیل این ادعا چیست؟!
طبق گزارشات تاریخی، تا پایان قرن اول میلادی بیش از صد انجیل در مورد زندگانی حضرت مسیح نگاشته شد، اما بعدها و به مرور زمان چهار انجیل ( لوقا – مرقس – يوحنا – متي ) از میان این کتاب ها رسمیت یافت و در نهایت به عنوان بخشی از کتاب مقدس مسیحیان انتخاب شد.
یک نویسنده ی مسیحی در این باره می نویسد: « اناجیل و رساله های پولس بیش از سایر نوشته ها بین کلیساها می گشت و قرائت می شد و به همین دلیل زودتر از همه مورد قبول واقع شد. اعلام رسمی کتاب های عهد جدید به وسیله ی کلیسا قبل از قرن چهارم میلادی میسر نشد... آتاناسیوس از آباء ( بزرگان ) مقتدر کلیسا در سال 367 م تمام 27 کتاب عهد جدید را نام برده می افزاید هیچ کس به این کتاب ها چیزی اضافه نکند و چیزی از آن کم نشود ». 1
این سؤال هنوز پاسخ معتبری نیافته است که چگونه مسیحیان توانستند دریابند از میان ده ها انجیل، این چهار کتاب زیر نظر روح القدس نگاشته شده و باید جزء کتاب مقدس قرار بگیرد؟! این مشکل در مورد سایر کتاب ها و نامه های عهد جدید به مراتب مشکل تر است.
و به طور خلاصه ميتوان گفت دلیل اعتبار کتاب مقدس، دو چیز می تواند باشد:
اول هدایت روح القدس 2 که این مسأله، خود به عهد جدید مستند است.
دوم فتاوای آباء کلیسا که اعتبار آن هم به کتاب مقدس باز می گردد و بدیهی است که برای اثبات کتاب مقدس نمی توان به خود آن استناد كرد.
فقدان گزارش معتبری از زندگانی، گفتار و سیره ی حضرت مسیح بهترین زمینه را برای تحریف در آیین مسیحیت به وجود آورد. اما با این حال بررسی بخش هایی از کتاب مقدس فعلی نیز می تواند گویای وقوع تحریف در کلیسای مسیح باشد؛ به این مهم خواهیم پرداخت.
طبق گزارش انجیل ها، حضرت مسیح در آخرین روزهای زندگی خویش و پیش از مصلوب شدن، "شمعون" را که بزرگترین شاگرد و حواری محسوب می شد، به عنوان جانشین خویش برگزید و سرپرستی کلیسا را به او سپرد؛ « و من نیز تو را می گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا میکنم و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می سپارم و آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود». 3
پس از حضرت مسیح، یهودیان به آزار و اذیت پیروان آن حضرت پرداختند. یکی از کسانی که در تعقیب و شکنجه ی مسیحیان سهم مهمی را ایفا می کرد، فردی یهودی به نام "شائول" بود. اما پس از مدتی وی ادعا کرد که حضرت مسیح بر وی ظاهر شده و او را به خاطر تعقیب و آزار مسیحیان توبیخ نموده است. وی همچنین ادعا نمود که مسیح وی را مأمور تبلیغ مسیحیت و رساندن پیغام مسیح به جهانیان کرده است، « و در اثنای راه چون نزدیک به دمشق رسیدم، قریب به ظهر ناگاه نوری عظیم از آسمان گرد من درخشید. پس بر زمین افتاده هاتفی را شنیدم که بر من می گوید: ای شائول چرا بر من جفا می کنی؟ من جواب دادم: خداوندا تو کیستی؟ او مرا گفت: من آن عیسی ناصری هستم که تو بر وی جفا می کنی... او به من گفت روانه شو زیرا که من تو را به سوی امت های بعد می فرستم». 4
و جالب اينكه هيچ كسي غير از خود شائول شاهد و مدعي چنين اتفاقي نبوده است
او (که نامش را به پولس تغییر داد) پس از این ادعا به عنوان مبلغ مسیحیت، به ترویج مسیحیت پرداخت؛ مسیحیتی که در تضادی آشکار با مسیحیت ارائه شده از سوی حواریون بود.
چنانچه از کتاب مقدس بر می آید، پولس بدون آنکه شاگردی كند و تعالیم مسیح را از كسي فرا بگیرد، مستقلاً شروع به تبلیغ و ترویج مسیحیت نمود. او که خود را رسول ویژه ی مسیح می دانست، با پطرس نیز به مخالفت علنی پرداخت؛ « و اما چون پطرس به انطاكیه آمد، او را روبرو مخالفت نمودم زیرا كه مستوجب ملامت بود » 5
پولس کار را به جایی رسانید که پطرس را به نفاق و دورویی نیز متهم نمود!؛ « و سایر یهودیان هم با وی (پطرس) نفاق كردند، بحدی كه برنابا نیز در نفاق ایشان گرفتار شد». 6
اینکه چگونه پولس به خود اجازه می دهد با پطرس مخالفت کند، جزء نقاط مبهم و تاریک زندگی پولس به شمار می آید. مگر نه این است که حضرت مسیح، کلیسا را بر پطرس بنا نمود؟ مگر جز این است که حضرت مسیح کلیدهای آسمان را به او سپرد؟ و مگر در مورد وی نفرمود : « آنچه بر زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود».
تغییرهای بنیادین پولس در مسیحیت سبب شد تا بسیاری از دین شناسان و محققین از وی به عنوان مؤسس دوم مسیحت یاد کنند. یک نویسنده ی مسیحی در این باره می نویسد : « پولس به خاطر توسعه یافتن افكارش متهم شده است كه آن قدر مسیحیت را تغییر داد كه گویی مؤسسس دوم آن است » 7
"جان ناس"، دین شناس و پژوهشگر معروف می نویسد: « پولس را غالباً دومین مؤسس مسیحیت لقب داده اند... چون وی نزد امم غیر یهودی به دعوت مبعوث بود، فکر مسیحیت و بعثت و رجعت او به کلی نزد ایشان فکری بیگانه بود. از این رو پولس از راه دیگری که متناسب با فکر و اندیشه ی آن اقوام بود در آمد... و اظهار داشت عیسی مسیح موجودی آسمانی است که طبیعت و ذاتیت الوهی دارد، ولی خود تنازل فرموده، صورت و پیکر انسانی را قبول کرد». 8
با مطالعه ی کتاب مقدس و تاریخ مسیحیت به روشنی می توان به این نتیجه دست یافت که بسیاری از تفکرات مسیحیت کنونی، ریشه در تعالیم پولس دارد.
1- کتاب مقدس را بهتر بشناسیم / سارو خاچیکی / ص 31 و 32
2-طبق مندرجات كتاب مقدس هر كس به مسيح ايمان آورد روح القدس در او ساكن شده و او را از خطا و اشتباه باز ميدارد
3- انجیل متی باب 16 آیه ی 18 - 19
4- اعمال رسولان باب 22 آیه ی 6 – 21
5- نامه ی پولس به غلاطیان باب 2 آیه ی 11
6- نامه ی پولس به غلاطیان باب 2 آیه ی 13
7- مسیحیت و بدعتها/ جوان گریدی ص47
8- تاریخ جامع ادیان ص 614


RE: تحريف در مسيحيت - user3 - Saturday 10 November 2012 17:01

از نظر کی مسیحیت تحریف شده ؟ و اسلام دین کاملیه ؟ چون مسلمونا اونم شیعه هاش گفتن مسیحیت تحریف شده .


RE: تحريف در مسيحيت - voodoo_avaxtask - Monday 28 January 2013 18:33

گفتن که نه به این صورت که شما میگی ... ولی چون به قرآن اعتقاد داریم و قرآن اینو گفته , ما هم میگیم

از طرف دیگه اونا به تثلیث اعتقاد دارن که این خودش در تضاد با یکتا پرستی هست ....

--------------------------------------------------

راه شناخت تحریف انجیل دو راه است:

الف: از طریق قرآن کریم:
و این برای کسانی است که حقانیت قرآن کریم را به عنوان یک کتاب آسمانی پذیرفتهاند و این کتاب خبر از تحریف انجیل میدهد که قرآن هم عقاید موجود در اناجیل مانند تثلیث و ابن لله بودن مسیح و... را انکار میکند و هم در سوره مائده آیه 14 بیان می کند که بخشی از انجیل واقعی، به وسیله مسیحیان به فراموشی سپرده شده است.

ب: از طریق مراجعه به مصادر و منابع و مدارک تاریخی و نقلی:
حقیقت آن است که انجیل نازل بر حضرت عیسی (ع) به دست رومیان از بین رفت و مدت مدیدی مسیحیان بدون کتاب آسمانی به سر بردند تا بعدها حواریون و بعضی از مسیحیان به جمعآوری شنیدهها و نقلهای سینه به سینه پرداخته و مقدار زیادی از انجیل فراهم آمد که به اعتراف خود مسیحیان هیچ یک از این روایات مختلف صورت اصلی انجیل نازل شده بر حضرت عیسی (ع) را به طور کامل ترسیم نمیکنند بعضی از این انجیلها از سوی رهبران مسیحی تحریم شد و از دسترس عموم مردم کنار ماند و پنهان گردید مانند انجیل برنابا، اندریو، برتلما، جمیس و... و تنها چهار انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا به عنوان اناجیل (و نه انجیل) معتبر و مجاز معرفی شدند. و فاصله این اناجیل با انجیل اصلی امر روشنی است و در این زمینه می توانید به کتابهای:

مقایسه ای میان تورات انجیل
قرآن و علم دکتر موریس بوکای ترجمه مهندس ذبیح الله دبیر
تفسیر المیزان ج 3 ذیل آیات 79 ـ 70 آل عمران تحت عنوان بحث تاریخی پیرامون تورات و انجیل

مراجعه فرمایید که در کتاب دوم بخشی از تناقضهای اناجیل موجود را بیان کرده است و بخشی از آن را که با تعالیم قرآن در تضاد است را نیز گوشزد نموده است.


RE: تحريف در مسيحيت - voodoo_avaxtask - Monday 28 January 2013 18:37

در صورت نیاز هم بگو تا جزء به جزء به تحریفات مسیحیت بپردازیم توی همین تاپیک


RE: تحريف در مسيحيت - arzeva - Monday 04 March 2013 13:29

تحریف در همه ی دین ها اتفاق افتاده
این که بگیم فلان دین تحریف نشده اصلا پایه و اساس نداره
منم اعتقاد دارم که قرآن تغییر نکرده ولی خب این دلیلی نمیشه که دین اسلام تحریف نشده باشه یا تفاسیر منحرف از قرآن نشده باشه !


RE: تحريف در مسيحيت - voodoo_avaxtask - Monday 04 March 2013 17:55

قرآن اگه تحریف نشده کفایت میکنه تا بگیم دین اسلام تحریف نشده ... به هر حال احادیث معتبر هم هستن دیگه ...

وگرنه اگه یه سری چیزا اضافه شده بعد تحریف شده یا نشده باشه مربوط به اصل دین نمیشه


RE: تحريف در مسيحيت - arzeva - Monday 04 March 2013 21:56

(Monday 04 March 2013 17:55 )voodoo_irgcia نوشته : مشاهده لینک قرآن اگه تحریف نشده کفایت میکنه تا بگیم دین اسلام تحریف نشده ... به هر حال احادیث معتبر هم هستن دیگه ...

وگرنه اگه یه سری چیزا اضافه شده بعد تحریف شده یا نشده باشه مربوط به اصل دین نمیشه

خب قرآن همه ی دین اسلام نیست . همین که احادیث غیر معتبر ، ضعیف ، ضعیف رو به بالا ، متوسط ، متوسط رو به موثق هم وجود دارند کافیه که بگیم میشه توی احادیث دستبرد ....

خب دین مسیحیت هم همینطوریه ، منتهی پایه ی دین یهود و مسیح هم همینجوریه ، منتهی پایه ی دین ما کتابه ، پایه ی اونها یه سری دستورات اصلی ، اناجیل چهارگانه و تورات های مختلف هم شبیه همین کتابهای احادیث ماست و سندش هم تقریبا همینجوریه ....


RE: تحريف در مسيحيت - voodoo_avaxtask - Tuesday 05 March 2013 09:30

البته که میشه توی احادیث دست برد , پس این همه احادیث جعلی از کجا اومدن ؟ کسی منکر اینا نیست

حرف من اینه که ما اصول اولیمون محکم و پا برجاست , نهایت عقبگردمون اینه که تهه تهش فقط قرآن رو داریم

یهود که خیلی وقته دیگه دین نیست ... از نظر "دین" من فقط سر مسیحیت بحث میکنم ... اونم میدونی که قبلاً گفتم سره موضوعه دین کلاً راحت نیستم بحثه گسترده کنم , برا همین سعی میکنم کوتاه جواب بدم


RE: تحريف در مسيحيت - arzeva - Tuesday 05 March 2013 14:46

بله کوتاه خیلی بهتره
خب آره یهودیت الان بیشتر گرایش سیاسیه اما خب شیعه ای که خود ما هم باشیم خیلی سیاست زده تره (البته از نظر من ) ، میشه یهودی هایی رو پیدا کرد که سرشون به کار خودشونه ....به نظر من یهودی ها از نظر مذهب و مذهبی بودن خیلی به ایرانی ها شبیه ترند تا سایر کشورها ....
مشکل مسیحیت هم سر همون مسائل سیاسیه ، این که مثلا شما زدی تو گوش من ، من باید قصاص کنم یا نه یا مسائل مثل همین ...


RE: تحريف در مسيحيت - voodoo_avaxtask - Tuesday 05 March 2013 15:00

خب ....نظر من بعضی جا ها با نظر شما متفاوته ....

در مورد یهودیت علاوه بر چیزی که گفتی منظور اصلی من چیزه دیگه ای بود ... کلاً اعتقاد من اینه که یهودیت دیگه " دین " نیست

بودایی هست زرتشتی هست اسلام هست مسیحیت هست ولی یهودیت نیست

یهودیا از دیده من مثل نازی ها هستن توی آلمان , منظورم بد و خوب نیستا , آدم بد و خوب همه جا هست فرقی هم نداره مسلمان یا یهودی