Avaxnet
دوبیتی های ناب - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forum-39.html)
+---- انجمن: اشعار شاعران (/forum-199.html)
+---- موضوع: دوبیتی های ناب (/thread-138901.html)

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:21

در حیاتت اگر که ماه شوی
پرتو مجلسی نخواهی شد

زندگان را بها و قدری نیست
تا نمیری کسی نخواهی شد

مهدی سهیلیبرچسب ها : اشعار شاعران , دو بیتی ها , دو بیت های ناب , شعر معاصر , دو بیت غزل , شاعران نامی ایران , اشعار عاشقانه پارسی , دو بیتی ها , اشعار دو بیتی , مشاعره , شعرهای زیبای فارسی , دو بیتی های عاشقانه


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:21

ای شاد ز لطفت دل شاد دگران
با من ستمت پی مراد دگران

پیش دگران از تو شکایت نکنم
تا آنکه نیارمت به یاد دگران

صباحی بیگدلی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:21

عشق تو نیز با همه سوگند و اشتیاق
گر مست، لیک هوسی کودکانه نیست

با من بمیر زآنکه بجز در پناه مرگ
جاوید، عشق کسی در زمانه نیست

عاشق اصفهانی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:22

من آن مرغم که افکندم به صد دام بلا خود را
به یک پرواز بی هنگام کردم مبتلا خود را

نه دستی داشتم بر دل نه پایی داشت در گل
بدست خویش کردم اینچنین بی دست و پا خود را

وحشی بافقی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:22

ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست
درد تو به جان خسته داریم ای دوست

گفتی که به دلشکستگان نزدیکیم
ما نیز دل شکسته داریم ای دوست

ابوسعید ابوالخیر


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:22

ز نقص خویش ندیدم به خود نماز تمامی
خوشا کسی که رسد از نمازها به مقامی

نماز وروزه اگر روح را عروج نبخشد
چه قبله ای؟چه نمازی؟چه روزه ای؟ چه صیامی؟


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:23

بیخود از زمزمه ی مرغ گرفتار شدم
دیگری یاد تو میکرد من از کار شدم

دوش در خواب تورا بر سر بالین دیدم
سایه ی گل بسرم بود چو بیدار شدم

مفرد همدانی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:23

من عهد تو سخت، سست میدانستم
بشکستن آن درست میدانستم

این دشمنی ایدوست که با من ز جفا
آخر کردی نخست میدانستم

مهستی گنجوی