Avaxnet
دوبیتی های ناب - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forum-39.html)
+---- انجمن: اشعار شاعران (/forum-199.html)
+---- موضوع: دوبیتی های ناب (/thread-138901.html)

صفحه ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:14

تمام، دردم و پیش تو شکوه سر نکنم

تمام، آتشم و در دلت اثر نکنم

محبتم که فراموش کرده ای ما را

وفا شدم که بگرد دلت گذر نکننم


غازی قلندر اصفهانیبرچسب ها : اشعار شاعران , دو بیتی ها , دو بیت های ناب , شعر معاصر , دو بیت غزل , شاعران نامی ایران , اشعار عاشقانه پارسی , دو بیتی ها , اشعار دو بیتی , مشاعره , شعرهای زیبای فارسی , دو بیتی های عاشقانه


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:14

از بس که چشم یاریم از روزگار نیست

هرگز بمطلبی دلم امیدوار نیست

نه صبر و نه قرار و نه امید وصل یار

چون من کسی به کام دل روزگار نیست


عزتی شیرازی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:14

پدر از مهر ترا هیچ به استاد نداد؟

یا معلم بتو حرفی ز وفا یاد نداد؟

خبر ما که رساند به چمن؟ چون صیاد

بال ما بست و به ما رخصت فریاد نداد


عاشق اصفهانی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:14

از پیش من آن دلبر جانی بگذشت

آن مایه ی عیش و شادمانی بگذشت

گفتی که: چسان گذشت یار از بر تو؟

بگذشت چنانکه زندگانی بگذشت


غزالی مشهدی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:14

زلف یر روی تو گویی که بر آتش دود است

ای بسا دیده کز آن دود سرشک آلود است

شادی بزم تویی، دیرتر از جا برخیز

پاسی از شب نگذشته ست، قیامت زود است


شهاب ترشیزی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:14

کو همنفسی تا کنم اظهار غم دل؟

زآن پیش که گیرد غم دل راه نفس را

روزی که دهم جان و فغانی نکند کس

معلوم شود بیکسی من همه کس را


شریف ابریزی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:14

بیمار دلی دارم و بهبود ندارد

چندانکه دوا میکنمش سود ندارد

دل سوخت تمام از غم و آهی نکشیدیم

آتش چو بر افروخته شد دود ندارد


فرید کاتب


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:15

جون ننالم که در این سینه دل زاری هست؟

راحتی نیست در آن خانه که بیماری هست

دلم از سینه به تنگشست خدایا برهان

هرکجا در قفسی مرغ گرفتاری هست


حالتی ترکمان


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:15

درگاه خدا قبله ی حاجات منست

با او همه دم وقت مناجات منست

از او همه رحمت است و از من غفلت

خود بیخبری اصل مجازات منست


مهدی سهیلی


RE: دوبیتی های ناب - moonlover - Thursday 22 November 2018 07:15

نظر جانب دلفگاری نداری

خبر از دل بیقراری نداری

طبیب دل خستگانی و هرگز

به دردی که دارند کاری نداری


عاشق اصفهانی