Avaxnet
کشف سیاه چاله گرسنه/ رشدی به اندازه ۱۰۰میلیاردمیلیارد سوسیس در دقیقه! - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: علوم و فن اوری (/forum-17.html)
+--- انجمن: علوم (/forum-51.html)
+---- انجمن: نجوم (/forum-148.html)
+---- موضوع: کشف سیاه چاله گرسنه/ رشدی به اندازه ۱۰۰میلیاردمیلیارد سوسیس در دقیقه! (/thread-152396.html)کشف سیاه چاله گرسنه/ رشدی به اندازه ۱۰۰میلیاردمیلیارد سوسیس در دقیقه! - sana - Tuesday 14 October 2014 20:38

اختر شناسان سیاه چاله ای را کشف کرده اند که گاز ستاره مجاورش را با سرعتی ۱۰ برابر تصورات قبلی می بلعد.


[تصویر: 49538107232965355594.jpg]

این سیاه چاله که P13 نام دارد در لبه خارجی کهکشانی موسوم به NGC7793 قرار دارد، نقطه ای از فضا که حدود ۱۲ میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد.نکته حیرت انگیز این است که سیاه چاله P13 در هر دقیقه به اندازه ۱۰۰ میلیارد میلیارد سوسیس بزرگتر می شود!

نتایج این کشف نجومی در تازه ترین شماره نشریه نیچر منتشر شده است.این سیاه چاله توسط گروهی از اخترشناسان دانشگاه استراسبورگ زیر نظر قرار گرفته شده است.

اندازه گیریهای آنها نشان می دهد سیاه چاله P13 حداقل یک میلیون بار بزرگتر از خورشید است اما چگالی آن ۱۵ بار کمتر از ستاره درخشان منظومه شمسی است.

از همان زمان که این سیاه چاله مورد بررسی قرار گرفت نحوه و میزان بلعیدن ستاره مجاورش برای اخترشناسان جالب توجه بوده است.اخترشناسان دانشگاه استراسبورگ برآورد کرده اند که سیاه چاله P13 به دور ابر ستاره ای می گردد که ۲۰ برابر خورشید وزن دارد.

اخترشناسان این سیاه چاله را در زمره سیاه چاله هایی موسوم به منابع به شدت درخشان پرتوهای ایکس قرار می دهند.