Avaxnet
زن که باشی... - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: شعر و ادبیات (/forum-39.html)
+---- انجمن: متون و اشعار عاشقانه (/forum-48.html)
+----- انجمن: بایگانی (/forum-144.html)
+----- موضوع: زن که باشی... (/thread-155839.html)

صفحه ها: 1 2 3


RE: زن که باشی... - میشناسیم - Wednesday 11 February 2015 10:16

من زنم!
همان ضعیفـہ اۓ ڪـہ بوۓ تنش مردانگیت را بـہ زانو درمۓ آورد!
من زنم!
همان ناقص العقلۓ ڪـہ تمام تو را از چشمانت میفهمد!
من زنم!
همان جنـس دومۓ ڪـہ تو برایش اولین و آخرینی!
من زنم!
همان زیباۓ لطیفۓ ڪـہ با تمام مردانگیت روزۓ هزاربار اعتراف میڪنی... بدون من هیچ تر از هیچی...!


RE: زن که باشی... - مها - Thursday 12 February 2015 17:44
زن که باشی ،
عاقبت یک جایی ، یک وقتی
به قول شازده کوچولو
دلت اهلیهِ یک نفر می شود !...
و دلت ،
برای نوازش هایش تنگ می شود ؛
حتی برای نوازش نکردنش !
تو می مانی و دلتنگی ها ،
تو می مانی و قلبی که لحظه های دیدار تند تر می تپد .
سراسیمه می شوی ،
بی دست و پا می شوی ،
دلتنگ می شوی ،
دلواپس می شوی ،
دلبسته می شوی ؛
و می فهمی ،
نمی شود "زن" بود و عاشق نبود ...
[تصویر: 70436648022121950273.jpg]


RE: زن که باشی... - مها - Thursday 12 February 2015 17:48[تصویر: 30055136392928273889.jpg]

به راستی سهم یک زن از زندگی این است؟؟؟
زاده شد تا دختر کســــــــــی باشد. بالید تا خواهر کســــــــــی باشد.
ازدواج کرد تا زن کســــــــــی باشد
. زاد تا مــــــــــادر کســــــــــی باشد.
برای همه " کســــــــــی " بود و برای خود "هیچ کس"...؟؟؟RE: زن که باشی... - مها - Thursday 12 February 2015 17:57

[تصویر: 39469478097223102616.jpg]

زن که باشی عادت میکنی به نارو خوردن...
به اینکه:
"آدم"ت برود با "حوا"ی دیگری
و تنها شریک تنهائیت تنهایت بگذارد...
و بی آدم شوی بی هوا...
هم نفست برای دیگری نفس بکشد...
تو دیگر نفس نداری برای ادامه...
و چقدر سخت است اینگونه مردن...
گاهی دلت از زنانگی ات می گیرد...
می خواهی کودک باشی
دختر بچه ای که به هر بهانه ای
به آغوشی پناه می برد
و آسوده اشک می ریزد...
زن که باشی باید
بغض های زیادی را
بی صدا دفن کنی...


RE: زن که باشی... - مها - Thursday 12 February 2015 19:19

[تصویر: 69813888365017609869.jpg]
مرد رویایی
یک زن ؛مردی استکه دستانش مالامال از
مهر
باشد ،نه پول !نگاهش سرشار از
عشق
باشد ؛نه غرور ! شانه هایش مامن
آسایش
باشد ؛نه بار و فرسایش !آغوشش امن باشد ؛نه سرد !صدایش از
شور و مهر
گرم باشد ؛نه از قدرت مردانگی همچو کوه یخ !وجودش
پناهگاه امن
باشد ؛نه دستانش سنگین و ضرب شستش محکم !جیبش گرچه بی پول ؛ولی روزی اش
حلال
باشد . . .دستانش گرچه پینه بسته ؛ولی از عشق سرشار باشد . . .صدایش گرچه خش دار ؛ولی برای اهل خانه
زمزمه آرامش
باشد. . .مرد رویای یک زن ؛یک مرد ثروتمندِ کلاس بالایِ خوش پوشِ خوش چهره نیست !!مردی است که قلبش برای
عشقش
بتپد . . .
بدون خیانت . . .
همین . . .RE: زن که باشی... - مها - Thursday 12 February 2015 19:23

زن نیستم اگر زنانه پای عشـقــم نایستم!
من از قبیله ی زلـیخـــا آمده ام..آنقدر عشـقـت را جــار می زنم تا خــدا برایم کف بزند

!فرقی نمی کند فرشـــته باشی یا آدم
یوســف باشی یا سلـیمـان!
قالیچه ی دل من بدون اسم رمــز ِ نام ِ تـــو پــرواز نمی کند…
زنــانــه پای این عشــق می ایستــم
535353
[تصویر: 99106350158582728355.gif]


RE: زن که باشی... - مها - Friday 13 February 2015 23:18

اینجا دختر که باشی

با باورهایت بازی می شود

سر به زیر باشی و معصوم تو را محکوم می کنند به دهاتی بودن

مدرن باشی و امروزی محکوم می شوی به بی خانواده بودن

اینجا دختر که باشی

وقتی هیچ توجهی به پسر نکنی می گویند:بد شکست خورده است

وقتی برای حرف پسر تره خرد می کنی و اهمیت قائل می شوی می گویند [تصویر: 40546163768263859423.jpg]

کارش همین است

اینجا دختر که باشی

هوا تاریک نشده باید خانه باشی

پسر نیستی که نیمه شب هم بیایی بگویند:مرد شده

دنبال یک لقمه نان حلال است

اینجا دختر که باشی

بخواهی با دلیل و منطق حرف بزنی می گویند : بس است دیگر

قدیم از دیوار صدا در می آمد

از دختر نه !!! آخرالزمان شده

پسر نیستی که بگویند دیگر می تواند گلیمش را از آب درآورد

اینجا دختر که باشی

نهایت تفریحات سالم زندگی ات رفتن به سینماست با دوست قدیمی ات

پسر نیستی که آخر هفته با دوستان هوس شمال رفتن به سرت بزند

اینجا دختر که باشی

زود ازدواج کنی می گویند:هول بود...می ترسید قحطی پسر شود

دیر که ازدواج کنی می گویند : ترشیده بود

پسر نیستی که زود ازدواج کنی بگویند:با خدا بود...می خواست به گناه نیوفتد

و دیر ازدواج کنی بگویند:فهمیده بود!!!میخواست مرد شود بعد خانواده تشکیل دهد

اینجا دختر که باشی

با باورهایت بازی می شود

بـــاور کنRE: زن که باشی... - مها - Friday 13 February 2015 23:49

شِیـطاטּ نیـستَم

فِرشـته هـَم نیـستم

خُدا هَم نیستم

فـَقط دُختَـرم! [تصویر: 93268687400660653894.jpg]

ازنـوعِ سـاده اش...

حـَـوا گونہ فـِکـر میـکُنم

فَقـط بـہ خاطـِرِ یـک ســیب

تـا کـُجا بایَـد تـاواטּ داد...؟


مـَ ـטּ هميــْنَمــ

نــ ــﮧ ..چشـ ـمـآטּ آبے دآرَمــ

نـ ــﮧ.. كفـ ـش پـ ـآشنـﮧ بُـلـ ـند..

ڪَتـانـی میپـوشـَُمـ

روے چَـ ـمـטּ هـآ غَــلـتــ ميزنَــمـ

نـ ـگرآטּ پـ ـآكـ شُـ ـدטּ رژ لبـ ـمــ

نيـ ـسـتمــ..!

خـ ـآلِـصـ ـآنـﮧ هَـمينـَمـْ...!

مَـ ـرآ اَگـ ـر اينـ ـگونـ ـﮧ ميخوآهـے؟!!

بـِـسـْمـِ الـلـ ــﮧRE: زن که باشی... - مها - Saturday 14 February 2015 13:14

من یک دخترم..
.
من یک دخترم.. .

بــــــــدان . .

"حــــــوای" کسی نـــــمی شــوم که به "هــــــوای" دیگری برود ...

[تصویر: 48632630621332948695.jpg]RE: زن که باشی... - مها - Monday 16 February 2015 21:47

من دخترم . . . !با تمام حساسیت های دخترانه ام... با تلنگری بارانی میشوم ... با جمله ای رام میشوم ...


بــا کلـمه ای عـاشـــق میشوم ... با فریــادی میشــکنم ... با پشــت کردنی ویران میشوم ...


به راحتی وابسته میشوم ... هنوز هم با مدادرنگی خانه رویاهایم را به تصویر میکشم ...


هنوز هم برای شکلات جان میدهم ... هنوز هم با وعده شکلات داروهایم را میخورم ...


[تصویر: 60784167077209362584.jpg]