Avaxnet
۸۴ میلیون لیتر بنزین دود شد/رشد ۸درصدی مصرف بنزین میانگین - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: وسائل نقلیه و اتومبیل (/forum-9.html)
+--- انجمن: سهمیه بندی سوخت (/forum-107.html)
+--- موضوع: ۸۴ میلیون لیتر بنزین دود شد/رشد ۸درصدی مصرف بنزین میانگین (/thread-173957.html)۸۴ میلیون لیتر بنزین دود شد/رشد ۸درصدی مصرف بنزین میانگین - sana - Wednesday 23 May 2018 04:16

آمار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نشان می دهد، میانگین مصرف بنزین کل کشور در اردیبهشت ماه سال ۹۷، معادل ۸۴.۷ میلیون لیتر در روز بوده است، این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۷۸.۲ میلیون لیتر در روز بوده است که نشان دهنده رشد ۸.۲ درصدی مصرف در سال جاری است.

در این میان بیشترین مصرف بنزین در اردیبهشت ماه سال جاری مربوط به روز سیزدهم این ماه با حجم ۱۰۰.۱ میلیون لیتر در روز است.

میانگین مصرف بنزین کل کشور از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت معادل ۸۵.۹ میلیون لیتر در روز بوده است که در مدت مشابه سال قبل شاهد مصرف ۷۸.۵ میلیون لیتری در روز بودیم که نمایانگر رشد ۹.۴ درصدی مصرف در سال جاری بوده است.