Avaxnet
اختلال کشیدگی طبیعی عضلانی - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: علوم و فن اوری (/forum-17.html)
+--- انجمن: پزشکی، بهداشتی ، دارویی، سلامت روان (/forum-52.html)
+--- موضوع: اختلال کشیدگی طبیعی عضلانی (/thread-177329.html)اختلال کشیدگی طبیعی عضلانی - ati99 - Monday 09 December 2019 14:42

اختلال کشیدگی طبیعی عضلانی یک اختلال حرکتی است که در آن ماهیچه های شما بی اراده منقبض می شوند و باعث حرکات تکراری و چرخشی می شوند.این شرایط می تواند بخشی از بدن شما ( کانونی)، دو یا چند قسمت مجاور یا تمام قسمت های بدن را تحت تاثیر قرار دهد. انقباض عضلانی می تواند از خفیف تا شدید متفاوت باشد. آن ها ممکن است دردآور باشند و در عملکرد روزمره شما دخالت کنند.
هیچ درمانی برای اختلال کشیدگی طبیعی عضلانی وجود ندارد. اما داروها می توانند علائم بیماری را بهبود بخشند. جراحی گاهی برای از کار انداختن یا تنظیم اعصاب یا مناطق خاص مغز در افراد با اختلال کشیدگی طبیعی عضلانی شدید استفاده می شود
ویرایش شد :sana