Avaxnet
ضرب المثل های گوناگون !! - نسخه قابل چاپ

+- Avaxnet (http://www.avaxnet.com)
+-- انجمن: فرهنگ و ادبیات (/forum-24.html)
+--- انجمن: داستان ،ضرب المثلها و حکایات (/forum-47.html)
+--- موضوع: ضرب المثل های گوناگون !! (/thread-58919.html)

صفحه ها: 1 2 3 4


چند ضرب المثل اسکاتلندی - simin - Monday 27 December 2010 21:20

چند ضرب المثل اسکاتلندی

 

مهرباني مي خزد آنجاكه نمي تواند راه برود.

اگر مي خواهي جسمت آزاد باشد زبانت را زنداني كن .

هر برگ شبنم خودش رادارد.

سند پاره مي شود ،قول پاره نمي شود.

قول مانند تير است همين كه پرتاب شد هيچ وقت به كمان بر نمي گردد.

كمي لياقت،جوهر توانايي در موفقيت است.

كسي كه يك بار مرا فريب مي دهد براي او ننگ است .ولي كسي كه دوبار مرا

فريب دهد ننگ براي من است.

 
ضرب المثل انگليسي و معادل فارسی آن در مورد پول و ثروت - user - Tuesday 28 December 2010 22:53

A penny won't Make me , Or breake me 

- اين پول نه منو فقير ميكنه نه پولدار 
- تمثيلي از عنصري :
- اين يك دم عاريت چه ادبار و چه بخت 
- چون ميگزرد كار چه آسان و چه سخت 
- چون جاي دگر نهاد مي بايد رخت 
- نزديك خردمند چه تابوت و چه تخت 

///////////////////////////

Penny and penny laid up will make many 
سعدي مي فرمايد :
اندك اندك به هم شود بسيار 
دانه دانه است غله در انبار
- اندك اندك خيلي شود قطره قطره سيلي
- ناصح تبريزي ميگويد :
ميتوان از قطره اشكي به مطلب ها رسيد 
گاه باشد خرمني حاصل شود از دانه اي

///////////////////////////


Penny wise , and follish spender
penny wis , and pound foolish 

اصل مطلب را گذاشتن و دنبال نشانه هاي آن رفتن 
- تيله را گم كرده با هسته آلبالو بازي مي كند 
- خر را گم كرده دنبال پالانش مي گردد
- مولانا در مثنوي خود مي فرمايد :
صال بيند ديده چون اكمل بود 
فرع بيند چون كه مرد احول بود

///////////////////////////

He doesnt have a panny to bless himself with 
He has not a penny to bless himself

اين مثل كنايه از شدت فقر و تهي دستي است 
- آه در بساط ندارد كه با ناله سودا كند 
- فرشش زمين و لحافش آسمان است 
- گور ندارد كه كفن داشته باشد 
- در هفت آسمان ستاره اي ندارد
- شيخ بهايي مي گويد :
- چكنم در جگر كه آهم نيست ؟
- بلكه يك پشم در كلاهم نيست

تمثيل :
ز روزگار ندانم چه طالع است مرا
كه يك ستاره به هر هفت آسمانم نيست

&&&گلچین ضرب المثل&&& - user - Sunday 02 January 2011 14:07

 • راستي کن که راستان رستند.

  • راه دزد زده تا چهل روز امن است.

  • راه دويده ، کفش دريده!

  • رخت دو جاري را در يک طشت نمي شود شست!

  • رستم است و يکدست اسلحه!

  • رسيده بود بلايي ولي به خير گذشت «نريخت دُرد مي و محتسب ز دير گذشت...» (آصفي هروي)

  • رطب خورده منع رطب چون کند!

  • رفت به نان برسد به جان رسيد!

  • رفتم ثواب کنم کباب شدم!

  • رفتم شهر کورها ديدم همه کورند، من هم کور شدم!

  • رنگم را ببين و حالم را نپرس!

  • روبرو خاله و پشت سر چاله!

  • روده بزرگه روده کوچيکه را خورد!

  • روز از نو، روزي از نو!

  • روزگار، آينه را محتاج خاکستر کند!

  • روزگار است آن که گه عزت دهد، گه خوار دارد چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد (قائم مقام فرهاني)

  • روزه خوردنش را ديدم، ولي نماز خواندنش را نديده ام!

  • روزي به قدمه!

  • روغن چراغ ريخته وقف امامزاده است!

  • رو مسخرگي پيشه کن و مطربي آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستاني (عبيد زاکاني)

  • روي گدا سياه است ولي کيسه اش پر است!

  • روح را صحبت ناجنس، عذابيست اليم «چاک خواهم زدن اين دلق ريايي چه کنم...» (حافظ)

  • ريسمان سوخت و کجيش بيرون نرفت!

  • ريش و قيچي هر دو دست شماست!  Re:&&&گلچین ضرب المثل&&& - moonlover - Wednesday 05 January 2011 04:31

  1) در انتخاب محل دقیق تاپیکتون دقت کنید.زیر شاخه ضرب المثل و حکایات در انجمن ادبیات مخصوص تاپیک شماست.
  2) مشاهده لینک   تاپیک جامع تمام ضرب المثل های فارسی هست

  در پناه حق  Re:ضرب المثل انگليسي و معادل فارسی آن در مورد پول و ثروت - helia - Thursday 13 January 2011 20:04

  منتقل شد به بخش ضرب المثلها و حکایات.  ضرب المثل های کشورهای دیگر - malihe - Thursday 27 January 2011 10:30

  ضرب المثل های کشورهای دیگر 0 0
  مثل آفریقایی : شنا کردن را در عمیق ترین نقطه یاد بگیر .
  مثل آفریقایی : به جایی که کوزۀ خودت را گذاشته ای سنگ پرتاب مکن .
  مثل آفریقایی : حتی بهترین چوب ممکن است گرفتار موریانه گردد .
  مثل آفریقایی : بر الاغ اگر پالان زرین هم بنهی باز هم الاغ است .
  مثل آفریقایی : اگرچه دریا آرام می باشد ، ممکن است تمساحی در زیر آب کمین کرده باشد .
  مثل آفریقایی : ممکن است دروغ یک سال بدود ولی راستی در یک روز از او جلو می افتد .
  مثل آفریقایی : پیش از آنکه کسی را به کار بگماری دربارۀ دستمزدش با او سخن بدار .
  مثل آفریقایی : ثروت چون شبنم در آفتاب است .
  مثل مراکشی : اگر اقبال مرا رئیس قوم سازد ، از کجا معلوم که بلافاصله نابود نسازد ؟!
  مثل مراکشی : شتر کوهان خودش را نمی بیند اما کوهان همسایه اش را به خوبی مشاهده می کند .


  RE: ضرب المثل های کشورهای دیگر - malihe - Thursday 27 January 2011 10:33

  مثل آلمانی : گاهی دروغ همان کار را می کند که یک چوب کبریت با انبار باروت می کند .
  مثل آلمانی : بهتر است دوباره سؤال کنی تا اینکه یکبار راه اشتباه بروی .
  مثل آلمانی : زمان دوای خشم است.
  مثل آلمانی : عشقی که توأم با حسادت نباشد دروغی است .
  مثل آلمانی : در برابر آن کس که عسل روی زبان دارد ، از کیف پولت محافظت کن .
  مثل آلمانی : روزیکه صبر در باغ زندگیست بروید به چیدن میوۀ پیروزی امیدوار باشید .
  مثل آلمانی : تملق سم شیرین است .
  مثل آلمانی : به امید شانس نشستن همان و در بستر مرگ خوابیدن هما
  مثل آلمانی : سند پاره می شود ، ولی قول پاره نمی شود .
  مثل آلمانی : کمی لیاقت ، جوهر توانایی در موفقیت است .
  مثل آلمانی : زن و شوهر اگر یکدیگر را بخواهند در کلبۀ خرابه هم زندگی می کنند .
  مثل آلمانی : کسیکه در خود آتش ندارد نمی تواند دیگران را گرم کند .
  مثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست، ننگ در این است که در آن جا بمانی.
  مثل آلمانی : افتادن در گل و لای ننگ نیست ، ننگ در این است که در همانجا بمانی .
  مثل آلمانی : بدون دوستان به سر بردن بدتر از داشتن دشمنان است.
  مثل آلمانی : برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام ظهر است.
  مثل آلمانی : یک دروغ تبدیل به راست می شود وقتی که انسان باورش کنید.
  مثل آلمانی : بهترین توبه، خودداری از گناه است.
  مثل آلمانی : اگر می خواهی قوی باشی نقاط ضعف خود را بدان.
  مثل آلمانی : بسیاری از افراد در موقعی که برنده می شوند می بازند و بسیاری دیگر وقتی که می بازند، برنده می شوند.
  مثل آلمانی : خالی ترین ظرفها، بلندترین صداها را می دهد.
  مثل آلمانی : برای مرد گرسنه ساعت هر چند بخواهد باشد هنگام ظهر است.
  مثل آلمانی : هر چه قفس تنگ تر باشد، آزادی شیرین تر خواهد بود.


  RE: ضرب المثل های کشورهای دیگر - malihe - Thursday 27 January 2011 10:40

  مثل تازی : معلوماتی که در کودکی فرا گرفته می شود مانند نقش در سنگ پایدار می ماند.
  مثل تازی : اگر مدت چهل روز با مردم بسر بری ، یا مانند آنها می شوی یا آنها را ترک می کنی .
  مثل تازی : عشق هفت ثانیه دوام دارد و هوس هفت دقیقه و اندوه و بیچارگی یک عمر .
  مثل تازی : قول مانند تیر است ، همین که پرتاب شد هیچ وقت به کمان بر نمیگردد .
  مثل تازی : اگر خواستی کسی را سعادتمند کنی ثروت او را زیاد نکن ، بکوش تا خواسته های او را کم کنی .
  مثل تازی : اگر دربارۀ دوست خواستی قضاوت کنی احمقی بیش نیستی ، زیرا اگر غلط گفته باشی گناهی است نابخشودنی و اگر راست گفته باشی چرا او را به دوستی خود برگزیده ای ؟
  مثل تازی : آنکه تندرستی دارد امید دارد ، و آنکه امید دارد همه چیز دارد .
  مثل تازی : اقامتگاه خود را دائم تغییر بده . زیرا لذت زندگی در تنوع است .
  مثل تازی : کسیکه غرور دارد حاضر است گم شود و راه را از دیگران نپرسد .
  مثل تازی : قدر دو چیز فقط موقعی دانسته می شود که از دست می دهیم ، تندرستی و جوانی


  RE: ضرب المثل های کشورهای دیگر - malihe - Thursday 27 January 2011 10:42

  مثل چینی : آنکس که جرأت مبارزه در زندگی را ندارد ، بالاجبار طناب دار را به گردن می اندازد .
  مثل چینی : آنکس که در هر جا دوستانی دارد ، همه جا را دوست داشتنی می یابد .
  مثل چینی : راستی یگانه سکه ایست که همه جا قیمت دارد .
  مثل چینی : موقعیکه دهانت می خورد بگذار با شکمت مشورت کند .
  مثل چینی : مردان در اوقات خوشبختی نسبت به سایر افراد همدردی نشان می دهند و زنان در اوقات بدبختی .
  مثل چینی : هیچ وقت بیش از زمانیکه سر و کارمان با احمق است احتیاج به هوش زیاد نداریم .
  مثل چینی : بدبختی آن نیست که می توان از آن بر حذر بود ، بلکه آن است که گریزی از آن نیست .
  مثل چینی : هنگامیکه خشم حرف می زند عقل چهرۀ خود را می پوشاند .
  مثل چینی : همیشه دزدی وجود دارد که دزد دیگر را غارت کند .
  مثل چینی : مردیکه کوه را از میان برداشت ، کسی بود که شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد .
  مثل چینی : آنکه دربارۀ همه چیز می اندیشد ، دربارۀ هیچ چیز تصمیم نمی گیرد .
  مثل چینی : عمارت بزرگ را از سایه اش و مردان بزرگ را از سخنانشان می توان شناخت.
  مثل چینی : انسان موفق لاقید نیست و انسان لاقید موفق نیست .
  مثل چینی : اگر به خاموش کردن آتش می روی ، لباس غلفی بر تن مکن .
  مثل چینی : با ثروت می توان بر شیاطین فرمانروایی کرد . بدون ثروت حتی نمی توان بره ای را احضار کرد .
  مثل چینی : مردم به سخنان مرد پولدار همیشه گوش می کنند.
  مثل چینی : «عجله» کاری را که «احتیاط» قدغن کرده انجام می دهد.
  مثل چینی : یک مرد بزرگ عیوب مرد کوچک را نمی بیند.


  RE: ضرب المثل های کشورهای دیگر - malihe - Thursday 27 January 2011 10:43

  مثل فرانسوی : زن و پرنده بدون آنکه به عقب برگردند ، می توانند ببینند .
  مثل فرانسوی : کسی که اندرز ارزان را رد کند طولی نمی کشد که پشیمانی را با قیمت گرانی خریداری خواهد کرد .
  مثل فرانسوی : کسی که به خیال خود می خواهد فقط ضربه ای بزند ممکن است مرتکب قتلی شود .
  مثل فرانسوی : مرد شکست خورده طالب جنگ بیشتر است .
  مثل فرانسوی : خانه ات را برای ترساندن موش آتش نزن .
  مثل فرانسوی : اگر مار را می کشی ، بچه اش را هم بکش .
  مثل فرانسوی : وعده که کردی مقروض می شوی ، مقروض که شده وعده می کنی .
  مثل فرانسوی :ازدواج زودش اشتباه بزرگی و دیرش اشتباه بزرگتری است .
  مثل فرانسوی : زنگ آهن را می خورد و حسادت قلب را .
  مثل فرانسوی : پول، به عقلا خدمت می کند و بر احمقان حکومت.
  مثل فرانسوی : شوهر و بچه را هرچه در بازی های خود آرام بگذارید بیشتر به شما محبت پیدا میکنند .
  مثل فرانسوی : داماد که نشدی از یک شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای .
  مثل فرانسوی : بهتر است آدمی طرف حسادت مردم واقع شود تا طرف ترحم آنها .
  مثل فرانسوی : هر کس نگهبان شراف خویش است .
  مثل فرانسوی : یگانه مرد خوشبخت کسی است که تصور می کند خوشبخت است.
  مثل فرانسوی : صاعقه به قلل بزرگ اصابت می کند.
  مثل فرانسوی : ضایع ترین روز، روزی است که نخندیده ایم.